Wykopiecie? :) Kubilaj:…

Wykopiecie? 🙂

Kubilaj: zdobywca Chin i wielki chan mongolski – Kubilaj był najpotężniejszym władcą średniowiecza. Jego imperium rozciągało się od Europy Wschodniej aż po Pacyfik. Wnuk Dżyngis-chana był nie tylko wojownikiem i zdobywcą, ale też mądrym i wykształconym władcą. Jak wyglądała jego droga od mongolskich stepów do panowania nad 1/5 ówczesnego świata?

Na ilustracji Tołuj i Sorkaktani, rodzice Kubilaja, wizerunek z początków XIV wieku (domena publiczna).

#nauka #chiny #liganauki #gruparatowaniapoziomu #historia #wojna #mikroreklama

No Comments

Comments are closed.