Wykopiecie? :) Jak budowano…

Wykopiecie? 🙂

Jak budowano COP [galeria] – 5 lutego 1937 r. sejm przyjął plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Było to jedno z największych przedsięwzięć II RP. Powstały wówczas huta, elektrownia i miasto Stalowa Wola, fabryka celulozy w Niedomicach, hydroelektrownie w Rożnowie i Czchowie, fabryka opon w Dębicy czy zakłady lotnicze w Mielcu. Tak wyglądały na zdjęciach.

Na zdjęciu budowa zapory wodnej w Rożnowie na Dunajcu. Robotnicy przy wylewaniu betonu z dystrybutora, sierpień 1939 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-4469-6, domena publiczna)

#polska #historia #nauka #liganauki #gruparatowaniapoziomu #fotohistoria #ciekawostkihistoryczne #mikroreklama

No Comments

Comments are closed.