Stulecie zagłady…

Stulecie zagłady Ormian

Ludobójstwo Ormian było pierwszym zorganizowanym ludobójstwem XX wieku i stało się wzorcem dla następnych.

#historia #turcja #gruparatowaniapoziomu #ludobojstwo #mikroreklama

No Comments

Comments are closed.