Ślęża – nazywana Śląskim…

Ślęża – nazywana Śląskim Olimpem – dawne miejsce pogańskiego kultu solarnego jest to najwyższy szczyt Masywu Ślęży (717,5 m n.p.m).
Na samej górze jak i w okolicy znaleziono popękane naczynia z epoki brązu oraz urny, które świadczą o obrządku religijnym w tym miejscu. Na Ślęży odkryto również wały, które miały za zadanie odgradzać miejsca sacrum (święte) od profanum. Na szczycie góry przetrwały rzeźby z wyrytym krzyżem równoramiennym, za autorów niektórych rzeźb podaje się Celtów, ponieważ podobne zostały znalezione na półwyspie Iberyjskim, oraz wyjaśniało by to krzyże na rzeźbach. Inna teoria odnośnie krzyży mówi, że miały wyznaczać granice między księciem Henrykiem Brodatym i Klasztorem Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu.
Znaczenie tej Góry nie wygasło z upływem lat, za panowania Bolesława Krzywoustego wzniesiono tam klasztor, który miał za zadanie uniemożliwiać poganom praktykowanie obrzędów w tamtym miejscu.

Owa góra wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia jako że odprawiano na niej pogańskie obrzędy
– Kronika Thietmara

Miejsce to wiąże się również z pewną kontrowersją, mianowicie jakiś czas temu posąg Światowida postawiony przez rodzimowierców został stamtąd usunięty, prawdopodobnie za sprawą miejscowego proboszcza którego dupa piekła. Posągu jeszcze nie odnaleziono.
Góra Bogów
o znaleziskach
#slowianie #historia #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #polska #rodzimowierstwo

No Comments

Comments are closed.