Pokuszę się o małe…

Pokuszę się o małe sprostowanie, gdyż @Brzytwa_Ockhama puścił wodze fantazji zdecydowanie nazbyt swobodnie i w tym wpisie ukazał się dość kuriozalny fejk. Co więcej, okaże się, że idea, która miała być rzekomo chrześcijaństwa u źródeł…została bardzo szybko potępiona przez papieża. Cytat:

prawa człowieka wprowadzili głęboko wierzący chrześcijanie i chadecja po II wojnie światowej i prawa człowieka wywodzą się bezpośrednio z filozofii chrześcijańskiej

Brzytwa wspomniał później w jednym z komentarzy, że przecież chodziło o, jak to ujął, „wprowadzenie”, jednak to nadal nie trzyma się kupy. Uporządkujmy więc kilka spraw. Kto stworzył i wprowadził prawa człowieka, jakie znamy z dziejów nowożytności? Oczywiście Wielka Rewolucja Francuska w sierpniu 1789 r. Czego można dowiedzieć się o dokumencie?

Wywodziła się z filozoficznych i politycznych nurtów oświecenia (Jean-Jacques Rousseau, Monteskiusz, Denis Diderot, John Locke). W 1791 r. potępiona w papieskim liście pasterskim[1] a w roku 2003 została wpisana na listę UNESCO Pamięć Świata[2].

Prawa człowieka nie tylko więc nie były owocem refleksji myślicieli świata chrześcijańskiego, ale także zostały przez przedstawicieli tego świata napiętnowane i odrzucone. Warto podkreślić, że deklaracja została uchwalona i weszła w życie, jak więc mogła zostać wprowadzona przez europejskich chadeków przeszło 150 lat potem? Zapisy były efektem współpracy centrum i lewicy Zgromadzenia Narodowego, konkretnie zaś markiza La Fayette’a, głównego autora, późniejszego bohatera wojny o niepodległość USA oraz jakobinów. Tutaj więcej.

Papiestwo, konkretnie Pius VI, potępiło z całą mocą dokument dwa lata później. Był to czas stawiania czoła ideom oświecenia. Na cenzurowanym znalazły się nie tylko prawa człowieka. Tron Piotrowy bardzo niemile widział także Konstytucję Trzeciego Maja, a Pius VI oficjalnie poparł targowiczan. W końcu zaś potępił i insurekcję kościuszkowską, legitymizując trzeci rozbiór Polski, w którym ponownie uczestniczyli katoliccy Habsburgowie. Z hasła:

Po trzecim rozbiorze Polski skierował do biskupa Ignacego Krasickiego 16 grudnia 1795 brewe, nakazując mu wpajać w naród polski obowiązek wierności, posłuszeństwa i miłości panom i królom.

Rozumiem, że użytkownicy hołdujący bardziej tradycyjnym poglądom mogą z aprobatą podchodzić do treści historiozoficznych Brzytwy, ale jak można plusować takie głupoty? Można było wspomnieć np. prekursorską w swoim czasie (1215) Magnę Chartę Libertatum z czasów Jana bez Ziemi, ale…prawa człowieka wprowadzone przez chadeków? 😀

#neuropa #4konserwy #historia #bekazprawakow

No Comments

Comments are closed.