Poczucie, że dla Wschodu…

Poczucie, że dla Wschodu Europy byliśmy tymi samymi co Rzym dla nas jest prawdziwe, oto wzięliśmy światło cywilizacji wraz z jego moralnością – chrześcijaństwem – i daliśmy je nowym ludom.

@Brzytwa_Ockhama wykop roku pańskiego 2018

Nie wiem czy płakać czy się śmiać…

#januszehistorii #historia #bekaznieukow #neuropa

No Comments

Comments are closed.