Na początku 1946 r….

Na początku 1946 r. działalność „brygad trofeów wojennych” regulowały szczegółowe rozkazy sowieckiego wiceministra obrony Nikołaja Bułganina . Do 1948 r. brygady te wysłały do ZSRR co najmniej 239 tys . wagonów z surowcami naturalnymi, kompletnymi fabrykami i pojedynczymi maszynami. Samo miasto Bydgoszcz straciło 30 kompletnych fabryk i 250 statków. W Grudziądzu armia skonfiskowała wszystkie maszyny ze swoich fabryk, niezależnie od wielkości. W Toruniu zabrano wszystkie śrutowniki , co spowodowało chwilowy brak chleba. Blachownia Śląska straciła dużą, zbudowaną w Niemczech instalację produkującą paliwo syntetyczne, przewieziony do ZSRR w 10 tys. wagonów. Podobna linia produkcyjna w Policach była transportowana w 14 tysiącach wagonów. Gliwice straciły fabrykę rur, Bobrek i Łabędy straciły piece żelazne. Zdemontowano i wywieziono kompletne elektrownie z Miechowic, Zabrza , Zdzieszowic , Mikulczyc, Blachowni Śląskiej i Chełmska Śląskiego. Mniejsze zakłady skonfiskowano także w Sosnowcu , Dąbrowie Górniczej , Częstochowie , Zgodzie, Chorzowie , Siemianowicach , Poznaniu , Bydgoszczy , Grudziądzu , Toruniu, Inowrocław , Włocławek , Chojnice , Łódź , Dziedzice i Oświęcim .

Podobnie zwierzęta hodowlane były celem grabieży: do 1 września 1945 roku Armia Czerwona skonfiskowała 506 000 krów, 114 000 owiec i 206 000 koni. Tylko w lutym 1945 r. zebrano ponad 72 000 ton cukru. W rejonie Torunia zebrano w tym okresie 14 000 ton zboża, 20 000 ton ziemniaków i 21 000 ton buraków ćwikłowych. Te liczby to tylko grabież, bo rząd polski oficjalnie dostarczał wówczas także Armii Czerwonej żywność, w tym 150 000 ton zboża, 250 000 ton ziemniaków, 25 000 ton mięsa i 100 000 ton słomy.

Ponadto poszczególni żołnierze Armii Czerwonej mogli wysyłać do domu „trofea wojenne”, w ilości zależnej od ich rangi. Skutkiem tego była masowa grabież prywatnych domów, zabierając kosztowności, w tym żywność, ubrania, buty, radia, biżuterię, naczynia, rowery, a nawet ceramiczne muszle klozetowe. Bezprecedensową skalę zindywidualizowanych grabieży można oszacować na przykładzie rosyjskiego miasta Kursk , które w styczniu 1945 roku otrzymało od żołnierzy zaledwie 300 paczek osobistych, ale w maju ich liczba sięgnęła 87 tysięcy.

Po zakończeniu takich transportów Armia Czerwona zaczęła plądrować infrastrukturę kolejową, place naprawcze taboru, instalacje sygnalizacyjne i tory: rozgrabiono około 5500 km torów.

W 1946 r. polskie władze oszacowały skalę grabieży na 2,375 mld USD z 1938 r. (równowartość 54 mld USD w 2015 r.)
Źródło: Wikipedia
#rosja #wojna #ukraina #historia

No Comments

Comments are closed.