Kanclerz RFN Helmut Kohl…

Kanclerz RFN Helmut Kohl obejmuje się z premierem pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce, Tadeuszem Mazowieckim na znak przekazania sobie pokoju podczas mszy św. w Krzyżowej, dwa dni po upadku muru berlińskiego – 12 listopada 1989 r.
#kononowicz #suchodolski #polskiyoutube #polska #historia #historiajednejfotografii

No Comments

Comments are closed.