Jaruzelski wypłacał nagrody za strzelanie do robotników.

Dziś rocznica „czarnego czwartku”. 17 grudnia 1970 roku komunistyczne władze zdecydowały się na użycie wojska w celu pacyfikacji protestów robotniczych. Co ciekawe – Wojciech Jaruzelski, już nazajutrz wystąpił o wypłacenie żołnierzom LWP strzelającym do robotników specjalnych nagród finansowych.

No Comments

Comments are closed.