#zeglarstwo #ciekawostki…

#zeglarstwo #ciekawostki #historia #gruparatowaniapoziomu
#zagle
Ciekawostką są żagle wytykowe. Lizele (studding sail) których już w zasadzie się nie używa.
Lizele były stawiane na kursach pełnych. Na specjalnych rejach dołączanych do reji głównych.
Żagle najbardziej odsunięte od burty statku. Na dole lizel, wyżej Mars lizel i bramlizel.
Ich wynalezienie przypisuje się sir Waltherowi Raleightowi ok. 1588 r