W jakim momencie…

W jakim momencie społeczeństwa zaczęły się rozwarstwiać ekonomicznie? Wygląda na to, że przynajmniej w Polsce już 6 tysięcy lat temu.
Na cmentarzysku w Osłonkach (Kujawsko-Pomorskie) przebadano szkielety 30 osób z około 6,6 tysiąca lat temu. Były to osoby dorosłe, w przedziale wiekowym 18-45 lat. W okolicy znaleziono też kości bydła z podobnego okresu. Część z tych osób została pochowana z miedzianymi ozdobami, które zazwyczaj uważa się za przejaw wyższego statusu społecznego danej osoby. Badając stosunek zawartości izotopów węgla i azotu w kościach udowodniono, że osoby z bogatymi darami grobowymi w ciągu swojego życia często jadły mięso bydła wypasanego w okolicy, musiały być więc związane z właścicielami pastwisk. Osoby bez darów grobowych rzadko jeśli w ogóle jadły mięso. Dowodzi to istnienia luki zamożności już w małych, wiejskich osadach.

Więcej w znalezisku:
https://www.wykop.pl/link/5641663/starozytny-polski-cmentarz-ujawnia-rozwarstwienie-ekonomiczne/
#historia #archeologia #nauka #gruparatowaniapoziomu