Śmierć Marata z ręki Cordey -…

Śmierć Marata z ręki Cordey – dwie różne perspektywy.

Pierwsza z 1793 r. jest prorewolucyjnym upamiętnieniem zamordowanego przywódcy jakobińskiego.

Druga z 1860 r. jest procesarskim upamiętnieniem jego morderczyni, która nota bene za swoje morderstwo została zgilotynowana.

#malarstwo #obrazy #sztuka #historia #francja #propaganda