Rdzenna…

Rdzenna Skandynawia.
Zaznaczony na mapie teren obejmujący Danię, południową Szwecję i południowe wybrzeża Norwegii oraz wybrzeże Niemiec to, można powiedzieć, prawdziwa, germańska, Skandynawia. Teren ten często uznawany jest za teren pierwotny dla wszystkich ludów germańskich. To rdzenne miejsce dla ludzi tzw. nordyckiej kultury brązu trwającej od 1700 p.n.e. do 500 p.n.e czyli przodków Skandynawów czyli Szwedów, Norwegów, Duńczyków, Islandczyków i mieszkańców Wysp Owczych.
Reszta ziem Szwecji i Norwegii była niezamieszkana lub zamieszkana przez ludność lapońską, o całkiem innym pochodzeniu, mówiącą w języku lapońskim grupy ugrofińskiej. W późniejszych czasach została ta ludność zepchnięta na daleką północ przez Germanów nadchodzących z południa. Dzisiaj Sami (Lapończycy) są zmieszani ze Skandynawami i niewielu kultywuje swoje tradycje.
Klimat tej części Skandynawii, zaznaczonej na mapie, był cieplejszy niż teraz, porównywalny z dzisiejszą centralną Francją. Dzisiaj w Szwecji hoduje się winogrona, a wtedy winogrona naturalnie występowały na terenie Szwecji.

#norwegia #sknadynawia #dania #ciekawostki #historia #ciekawostkihistoryczne #europa #niemcy #szwecja