Polki, które ratowały Żydów w czasie IIWŚ i przeprowadziły się do Izraela, były

… tam nazywane ruskimi prostytutkami. Wiele żałowało, że się przeprowadziło. Rasizm nie zna granic kulturowych.