Oto największy cuck i beciak…

Oto największy cuck i beciak w historii Polski, który dla r0sjanki Katarzyny II nie tylko był w stanie poświęcić swoją godności, ale także 2/3 swojego państwa
#przegryw #cuckold #historia