Oblężenie Budapesztu było dwa razy bardziej krwawe niż Powstanie Warszawskie

Zginęło ponad 100 tys. żołnierzy i ponad 300 tys. mieszkańców Budapesztu. Zabudowa miasta została zniszczona w 80%. Przy okazji polecam cały tekst, który przypomina, że sojusz z Hitlerem mógł się skończyć równie tragicznie, jak opór w 1939 r. Węgry są tutaj przykładem.