Moment tuż zakończeniu…

Moment tuż zakończeniu ceremonii wręczenia orderów brytyjskich dowódcom radzieckim, przy Bramie Branderburskiej w Berlinie. Niemcy, Berlin, 12 czerwca 1945.

Na zdjęciu, w pierwszym rzędzie od lewej: nieznany mi oficer brytyjski (tłumacz?), marszałek ZSRR Gieorgij Żukow, marszałek brytyjski Bernard Montgomery, marszałek Konstanty Rokossowski. W drugim rzędzie, widoczny między Żukowem a Rokossowskim – generał Wasilij Sokołowski.

Na piersiach odznaczonych można dostrzec wstęgi i ordery Wielkiego Krzyża Rycerskiego Orderu Łaźni (Żukow), Krzyża Komandorskiego Orderu Łaźni (Rokossowski) oraz Orderu Imperium Brytyjskiego (Sokołowski).

#historia #fotohistoria #historiajednejfotografii #zsrr #iiwojnaswiatowa