Litewski Sejm po raz kolejny…

Litewski Sejm po raz kolejny przyją uchwałe krytykująca Rosję za próby fałszowania historii.

Sejm Litwy zdecydowanie potępił działania rosyjskiej Dumy Państwowej zmierzającej do „przepisania historii i zakwestionowania podstaw współczesnej cywilizacji i prawa międzynarodowego”. Jednocześnie zobowiązuje rząd do domagania się od Rosji wyrównania strat poniesionych przez Litwę i jej obywateli podczas okupacji.

http://www.wilnoteka.lt/artykul/sejm-litwy-potepil-rosyjskie-proby-zaklamywania-historii

#litwa #historia #rosja #iiwojnaswiatowa