KONKURS: Uniwersytet im….

KONKURS: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Do wygrania jest 8 ciekawych książek z oferty Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.. Książki są nagrodą w konkursie, którego organizatorem jest IMPERIUM ROMANUM. Co trzeba zrobić, aby móc się cieszyć z nagrody?

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 11 sierpnia 2020 r.:

+ napisać ciekawostkę dotyczącą świata antycznych Rzymian lub w jakiś sposób powiązaną z rzymską historią. Najciekawsze osiem tekstów zostanie nagrodzone książkami, a ich prace zostaną opublikowane na stronie IMPERIUM ROMANUM.

Teksty, wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania uczestnika (przesłane dane zostaną wykorzystane jedynie w wypadku wygranej w konkursie – przekażę je wtedy sponsorowi, by mógł przesłać nagrody, a same imiona i nazwiska zwycięzców opublikuję), należy wysłać zgłoszenie na adres: konkurs@imperiumromanum.edu.pl, umieszczając w tytule maila: „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza”. Praca musi spełniać wymogi edytorskie.

Wśród uczestników, którzy nadeślą najciekawsze prace, wybrane zostaną zgodnie z regulaminem egzemplarze:

1. „Roma aeterna”. Rzymska mitologia urbanistyczna -> https://press.amu.edu.pl/pl/roma-aeterna-rzymska-mitologia-urbanistyczna-3332.html

2. Fontes Historiae Antiquae XL: Diodorus Siculus, De Dionysio Maiore Syracusanorum tyranno/Diodor Sycylijski, „O Dionizjuszu Starszym, tyranie Syrakuz” -> https://press.amu.edu.pl/pl/fontes-historiae-antiquae-xl-diodorus-siculus-de-dionysio-maiore-syracusanorum-tyrannodiodor-sycylijski-o-dionizjuszu-starszym-tyranie-syrakuz-5474.html

3. Teofilakt Simokatta, „Historia powszechna” -> https://press.amu.edu.pl/pl/teofilakt-simokatta-historia-powszechna-4115.html

4. Fontes Historiae Antiquae XLVII: Diodorus Siculus, Alexander Macedonius / Diodor Sycylijski, „Dzieje Aleksandra Macedońskiego” -> https://press.amu.edu.pl/pl/fontes-historiae-antiquae-xlvii-diodorus-siculus-alexander-macedonius-diodor-sycylijski-dzieje-aleksandra-macedonskiego.html

5. Fontes Historiae Antiquae XLI: Diodorus Siculus, De Pericle et bello Peloponnesiaco/Diodor Sycylijski, O Peryklesie i wojnie peloponeskiej -> https://press.amu.edu.pl/pl/fontes-historiae-antiquae-xli-diodorus-siculus-de-pericle-et-bello-peloponnesiaco-diodor-sycylijski-o-peryklesie-i-wojnie-peloponeskiej-5388.html

6. Fontes Historiae Antiquae XXXVI: Decretum Pisanum de augendis honoribus Lucii Caesaris. Decretum Pisanum de honoribus Gaii Caesaris/”Uchwały władz miasta Pizy w sprawie pośmiertnego uhonorowania Lucjusza i Gajusza Cezarów” -> https://press.amu.edu.pl/pl/fontes-historiae-antiquae-xxxvi-decretum-pisanum-de-augendis-honoribus-lucii-caesaris-decretum-pisanum-de-honoribus-gaii-caesarisuchwaly-wladz-miasta-pizy-w-sprawie-posmiertnego-uhonorowania-lucjusza-i-gajusza-cezarow-4831.html

7. Fontes Historiae Antiquae XXXIX: Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia libri IX/Waleriusz Maksymus, „Czyny i powiedzenia godne pamięci w dziewięciu księgach” -> https://press.amu.edu.pl/pl/fontes-historiae-antiquae-xxxix-valerius-maximus-facta-et-dicta-memorabilia-libri-ixwaleriusz-maksymus-czyny-i-powiedzenia-godne-pamieci-w-dziewieciu-ksiegach-5288.html

8. Egipt. Ostatnie wieki imperium (747-332 p.n.e.) -> https://press.amu.edu.pl/pl/egipt-ostatnie-wieki-imperium-747332-pne-5509.html

Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -> https://press.amu.edu.pl/

#rzym #antycznyrzym #imperiumromanum #historia #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #listaimperiumromanum #ciekawostkihistoryczne #ancientrome #rzym #ciekawostki #wojsko #europa #swiat #militaria #venividivici #ksiazki #konkurs