Kim był pierwszy archeolog w…

Kim był pierwszy archeolog w dziejach ludzkości?
Rzeźba na zdjęciu przedstawia księcia i kapłana Ptaha, Chaemuaseta, czwartego i ulubionego syna Ramzesa II.
Ale cóż było w nim takiego niezwykłego? Otóż Chaemuaset był pierwszym w historii świata archeologiem! Zajmował się badaniem grobowców oraz świątyń z okresu Starego Królestwa, które na ów czas miały już przeszło 1300 lat. Odnowił także wiele świątyń, grobowców oraz piramid (niezwykłe wnętrze piramidy Unisa przetrwało do dzisiaj właśnie dzięki niemu).
Chaemuaset poszukiwał także prastarych ksiąg których kopie zostały zniszczone podczas Hyksoskiej okupacji Egiptu. Dzięki tym poszukiwaniom ocalił mnóstwo, wydawałoby się straconej, wiedzy.
Chaemuaset urodził się w pierwszym roku panowania Ramzesa II, miał zostać następcą tronu, niestety zmarł w wieku 55 lat (ok. 1225p.n.e.), kiedy jego ojciec jeszcze miał przed sobą lata panowania.
O jego postaci powstało mnóstwo opowieści i legend, głównie w Epoce późnej i ptolemejskiej. Niektóre z nich fragmentarycznie zachowały się do dnia dzisiejszego, i np. jedna z nich opowiada iż Setna potrafił czytać zwoje papirusu nie rozwijając ich. Można sobie wyobrazić jakim ludzie darzyli go szacunkiem skoro układali takie opowieści.
Swoją drogą na uwagę zasługuję też kapłanka Sachmet, Sekchet, żona Chaemuaseta, która była jednym z najznamienitszych lekarzy ówczesnego świata.

#herumerenbast