IPN przypomina, że na Stefanie Michniku ciążą zarzuty popełnienia zbrodni…

…komunistycznych. Na byłym sędzim stalinowskim Stefanie Michniku ciążą zarzuty popełnienia w latach 1952–53 zbrodni komunistycznych, które polegały na wydaniu m.in. bezprawnych wyroków śmierci – przypomina pion śledczy IPN. Czyny te nie uległy przedawnieniu – wskazują prokuratorzy.