#gruparatowaniapoziomu…

#gruparatowaniapoziomu #historia #rosja #spoleczenstwo
Nudzi mi się, więc postuję taki sondaż z #zsrr z 1989r.

Pytanie:

Jak pana/pani zdaniem należałoby postępować z ludźmi, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm?

(1) Liczba ankietowanych
(2) Likwidować
(3) Izolować od społeczeństwa
(4) Okazać pomoc
(5) Pozostawić ich samym sobie
(6) Trudno powiedzieć

Prostytutki
Homoseksualiści
Narkomani
Chorzy na AIDS
Zabójcy
Chorzy psychicznie
Włóczędzy, bezdomni
Biedni
Alkoholicy
Hippisi
Rockersi
Z wadami wrodzonymi
Członkowie sekt