Dzienniki Goebbelsa, 20…

Dzienniki Goebbelsa, 20 czerwca 1942:
„Jeśli chodzi zresztą o sytuację na Wschodzie, to Rosenberg próbował już przy różnych okazjach zaproponować Führerowi utworzenie tam regionalnych rządów, na co Führer jak dotąd nie wyraża zgody. Führer jest zdania, że jeśli, przykładowo biorąc, powołamy lokalny reżim na Ukrainie, to fakt ten tylko powiększy apetyt Ukraińców. Führer wskazuje przy tym nie bez racji na przykład Polaków z I wojny światowej. Musimy więc próbować dochodzić do celu w inny sposób, co też bez wątpienia nam się uda.”
#ukraina #historia #drugawojnaswiatowa #2wojnaswiatowa #iiwojnaswiatowa #niemcy #hitler