Dokładnie 102 lata temu…

Dokładnie 102 lata temu powstała jedna z najbardziej zbrodniczych i obrzydliwych organizacji w historii ludzkości – Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Nadużyciami Władzy, potocznie zwana Czeka, na czele której stał Feliks Dzierżyński – Polak.
#historia #neuropa #4konserwy