Do Ludu polskiego! Robotnicy,…

Do Ludu polskiego! Robotnicy, włościanie i żołnierze polscy! Nad skrwawioną i umęczoną ludzkością wschodzi zorza pokoju i wolności. W gruzy walą się rządy kapitalistów, fabrykantów i obszarników, rządy militarnego ucisku, i społecznego wyzysku mas pracujących. Wszędzie lud pracujący dochodzi do władzy. I nie zaświta lepsza dola nad narodem polskim, jeżeli rdzeń i olbrzymia jego większość, lud pracujący, nie ujmie w swoje ręce budowy podwalin naszego życia społecznego i państwowego. Nie może losem narodu polskiego nadal kierować Rada Regencyjna, przez obce i wrogie czynniki nam narzucona, która swoją ugodową i reakcyjną polityką, oddając jednocześnie niemal dyktatorską władzę w ręce austryackiego żołdaka, Rozwadowskiego, pcha naród polski ku przepaści.

Dzisiaj obchodzimy sto drugą rocznicę powołania do życia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej – pierwszego niepodległego polskiego rządu, nie uznającego władzy zaborczej i do tego mającego aspiracje do bycia rządem ogólnokrajowym. W nowoczesnej historii polski był pierwszym rządem który w znacznym stopniu odpowiadał potrzebom i aspiracjom polskiego ludu – robotników i chłopów, ale także gdzie ich reprezentanci nie byli tylko przedmiotem ale i podmiotem – to oni tworzyli ten rząd.

Rozpoczęte (czy też zapowiedziane) przez niego reformy, mimo wielu ataków na nie, w wielu przypadkach pozostały trwałą zdobyczą ludzi pracy. Ośmiogodzinny dzień pracy, system ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, postępowa ordynacja wyborcza uwzględniająca kobiety – to wszystko zapoczątkował „rząd ludowy”. Gdyby Polska po ponad wieku niewoli odnowiła swój żywot pod skrzydłami prawicy, wielu z tych osiągnięć nigdy nie udałoby się wprowadzić w życie. Mimo, że rząd ten nie przetrwał długo, to pozostawił po sobie trwałą spuściznę.

Manifest „rządu ludowego” (z którego pochodzi cytat na początku tekstu) co istotne nie ograniczał się tylko do demokracji politycznej ale też kładł nacisk na demokratyzację innych sfer życia. Jego ideały, odwaga w walce o nowy porządek na gruzach starego ładu bez wyrzekania się jednych wartości kosztem innych nadal pozostają mimo upływu lat ważnym drogowskazem dla każdego socjalisty.

W dzisiejszym dniu jako socjaliści nie świętujmy tylko rocznicy kolejnego wydarzenia – w tym przypadku odzyskania niepodległości przez Polskę. Pamiętajmy też o tym, jaką wizję tej niepodległej Polski mieli nasi poprzednicy. Co chcieli osiągnąć, co im się udało a co nie. Dzisiejszy dzień potraktujmy nie tylko jako pamięć o bohaterach walk niepodległościowych i osobach tworzących rząd ludowy, potraktujmy go przede wszystkim jako inspirację i przypomnienie jakim krajem mogła i wciąż może być Polska.

#polska #patriotyzm #historia #lewica #socjalizm #antykapitalizm #marszniepodleglosci