Czy Biblia jest metaforą? Czy…

Czy Biblia jest metaforą?
Czy Biblia jest dosłowna? Czy może jest metaforą? Jak podchodzić do czytania i rozumienia najważniejszego dzieła literackiego naszej kultury? Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5750773/czy-biblia-jest-metafora/

#religia #historia #biblia #gruparatowaniapoziomu #kultura #ciekawostki