Christophorus Crassus…

Christophorus Crassus Cononii, wódz Germańskiego plemienia Niżarłaków, naturalizowany Rzymianin który został ekwitem a później generałem Rzymskich legionów. Poniższy obraz przedstawia akt samospalenia po poniesionej porażce w bitwie w lesie Mazurskim. Ostatnimi jego słowami były: „Spalcie mnie na chruście, ptaszki zjedzą mój popiół i przemówią ludzkim głosem.”

Wedle późniejszych doniesień za klęskę w lesie Mazurskim był odpowiedzialny adiutant Cononiego widoczny na obrazie z prawej strony, w przełomowym momencie bitwy woląc narkotyzować się substancjami inhalacyjnymi na pobliskim obalonym konarze.
#kononowicz #historia #patostreamy