Bitwa pod Adrianopolem – potwierdzenie upadku rzymskich legionów

W 376 n.e. Wizygoci, będąc spychani w wyniku „wielkiej wędrówki ludów” szukali schronienia w granicach Imperium Rzymskiego. Cesarz Walens zezwolił Gotom osiedlić się w Mezji w zamian za wsparcie wojskowe. Jednak miesiące wykorzystywania barbarzyńców przez chciwych urzędników doprowadziły do buntu.