Benatar przytacza statystyki…

Benatar przytacza statystyki pokazujące do czego między innymi doprowadziło i doprowadza tworzenie ludzi. Szacuje się, że:

-ponad 15 milionów ludzi umarło w wyniku klęsk żywiołowych w ostatnim tysiącleciu,

-około 20000 ludzi umiera każdego dnia z głodu,

-szacuje się, że 840 milionów ludzi cierpi głód i niedożywienie,

-od roku 541 przed naszą erą do roku 1912, według szacunków, ponad 102 miliony ludzi zachorowało na dżumę,
epidemia grypy z roku 1918 zabiła 50 milionów ludzi,

-blisko 11 milionów ludzi każdego roku umiera na choroby zakaźne,
nowotwory złośliwe odbierają życie ponad 7 milionom ludzi każdego roku,

-około 3,5 miliona ludzi umiera każdego roku w wypadkach,

-około 56,5 milionów ludzi umarło w roku 2001, co daje ponad 107 śmierci na minutę,

-przed dwudziestym wiekiem ponad 133 miliony ludzi zostało zabitych w masowych mordach,

-w pierwszych 88 latach dwudziestego wieku od 170 milionów do 360 milionów nieuzbrojonych, bezbronnych cywili i cudzoziemców zastrzelono, zatłuczono, torturowano do śmierci, zadźgano, spalono, zagłodzono, zamrożono, zmiażdżono, zmuszono do pracowania do śmierci, pogrzebano żywcem, utopiono, powieszono, zbombardowano lub w jakiś inny sposób zabito w wyniku rozporządzeń rządów,

-1,6 miliona ludzi umarło w wyniku konfliktów w XVI wieku, 6,1 miliona w XVII wieku, 7 milionów w XVIII wieku, 19,4 miliona w XIX wieku, 109,7 miliona w XX wieku,

-obrażenia spowodowane wojnami doprowadziły do 310000 śmierci w roku 2000,

-około 40 milionów dzieci jest maltretowanych każdego roku,

-ponad 100 milionów obecnie żyjących kobiet i dziewczynek zostało poddanych klitoridektomii,

-815000 ludzi, według szacowań, popełniło samobójstwo w roku 2000 (obecnie szacuje się, że samobójstwo popełnia ktoś co 40 sekund, ponad 800000 ludzi rocznie

Jakby ktoś pytał dlaczego nikt przy zdrowym zmyśle, nie chcę powoływać istot na ten podły i brutalny świat.

#antynatalizm #depresja #samobojstwo #nihilizm #nauka #swiat #historia