Argumenty wobec…

Argumenty wobec przeciwnika

Zabieg socjotechniczny polegający na wykazaniu, iż dana osoba lub grupa społeczna, upierająca się przy poglądach odmiennych, posiada sama cechy dyskwalifikujące, ośmieszające lub odrażające. Dla czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej repertuar argumentacyjny był następujący:

a) Nikczemnik – przeciwnik posiada odmienne zdanie, ponieważ ma zły charakter, jest człowiekiem o skłonnościach przestępczych, podłym, nikczemnym zbrodniarzem.

b) Marionetka – jeśli ktoś się nie zgadza z władzą i się jej sprzeciwia, ten nie reprezentuje siebie, lecz kogoś innego. Możemy rozbić ten zabieg na:

b1) Manipulowany/dyrygowany – przeciwnik jest manipulowany lub dyrygowany przez centrum dyspozycyjne, krajowe bądź zagraniczne;

b2) Opłacany – przeciwnik kieruje się w swej działalności żądzą uzyskania korzyści materialnych, jest opłacany przez obce centra dyspozycyjne, do obozu przeciwników władzy popychają go niskie uwarunkowania natury materialnej;

b3) Agent/szpieg.

Głos Wielkopolski, 1956 rok: „Od pewnego czasu agentura imperialistyczna i reakcyjne podziemie starały się wykorzystać trudności ekonomiczne i bolączki w niektórych zakładach Poznania dla sprowokowania wystąpień przeciw władzy ludowej”

c) Zdrajca od zawsze – jednostka popadająca w konflikt z władzą, z aktualnym kierownictwem jest – jak wychodzi na jaw – ukrytym wrogiem, zakonspirowanym zdrajcą od pierwszych chwil swej działalności.

d) Podpalacz Europy – przeciwnik zmierza do podpalenia Europy, zburzenia z takim trudem osiągniętego pokoju i utopienia narodu we krwi;

e) Monopolista, terrorysta – przeciwnik jest monopolistą, nie toleruje poglądów odmiennych, stosuje terror.

f) Stalinista, wariat, żyd – polega na wytknięciu oponentowi dowolnego szczegółu jego przeszłości, narodowości, pochodzenia społecznego, stosunków rodzinnych, stanu zdrowia.

W oparciu o książkę „Struktura Kłamstwa”, autor: Piotr Wierzbicki. Polecam.

#historia #prl #polityka #bekazpisu #polska