80 lat temu powstał plan rabunku polskich dzieci. Tym zbędnym wstrzykiwano fenol

Bezwzględna machina III Rzeszy wybierała sobie dzieci z przeznaczeniem do germanizacji lub do zagłady. Celem planu było wyniszczenie narodu polskiego i pozostawienie na ziemiach polskich w ciągu następnych 10 lat ludności określanej jako „bezwartościowa rasowo”, służącej Niemcom jako siła robocza.