7 sierpnia 1932 władze ZSRR…

7 sierpnia 1932 władze ZSRR opublikowały dekret „O ochronie mienia przedsiębiorstw państwowych, kołchozów, spółdzielni oraz wzmocnieniu własności społecznej”, zwany potocznie prawem pięciu kłosów, gdyż za zerwanie takiej liczby groziła kara śmierci lub 10 lat łagru.

Przypominam, że od lat 20tych trwała kolektywizacja.

Autorstwo dekretu przypisuje się Józefowi Stalinowi.

#komunizm #socjalizm #ukraina #historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #antykomunizm #antykapitalizm