28 lipca 1942 roku powstała…

28 lipca 1942 roku powstała Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) – konspiracyjna organizacja zbrojna, utworzona w getcie warszawskim

Komórki ŻOB powstały także w gettach w Białymstoku, Będzinie, Częstochowie, Krakowie i Sosnowcu. Decyzję o powołaniu ŻOB podjęli po rozpoczęciu przez Niemców wielkiej akcji deportacyjnej działacze młodzieżowych organizacji syjonistycznych Dror (Icchak Cukierman, Cywia Lubetkin, Mordechaj Tenenbaum), Ha-Szomer ha-Cair (Szmul Bresław, Arie Wilner, Josef Kapłan) i Akiba (Izrael Kanał).

Mimo że początkowo ŻOB dysponowała tylko jednym pistoletem, już 20 sierpnia Izrael Kanał dokonał (nieudanego) zamachu na komendanta Żydowskiej Służby Porządkowej Józefa Szeryńskiego; żobowcy podpalali także niemieckie magazyny. Jednak na początku września w wyniku wpadki ŻOB utraciła całą zgromadzoną broń (5 pistoletów i 8 granatów) i praktycznie zaprzestała działalności.

Do reaktywacji ŻOB w nowej formule doszło w połowie października 1942 r., kiedy do Warszawy wrócił Mordechaj Anielewicz, który stanął na czele organizacji. Do rozszerzonej ŻOB przystąpiły wszystkie działające w getcie siły polityczne z wyjątkiem syjonistów-rewizjonistów i związanej z tą partią organizacji młodzieżowej Betar (środowisko to utworzyło Żydowski Związek Wojskowy), a także odrzucających ideę walki zbrojnej ugrupowań religijnych. Do sztabu ŻOB weszli: Mordechaj Anielewicz (ha-Szomer ha-Cair), Icchak Cukierman (Dror), Berek Sznajdmil (Bund, zastąpiony później przez Marka Edelmana), Jochanan Morgenstern (Poalej Syjon Prawica) Hersz Berliński (Poalej Syjon Lewica), Michał Rozenfeld (Polska Partia Robotnicza).

Członkowie liczącej pod koniec 1942 r. ok. 500 osób ŻOB zachowywali równolegle swoją przynależność organizacyjną. Patronat polityczny nad ŻOB sprawował Żydowski Komitet Narodowy utworzony na żądanie władz polskiego państwa podziemnego jako polityczna reprezentacja społeczności żydowskiej. Ponieważ Bund (ze względu na różnice ideowe wobec partii syjonistycznych oraz PPR) nie zgodził się wejść do ŻKN, utworzono również Komisję Koordynacyjną jako platformę współpracy ŻKN i Bundu.

Marek Edelman Po śmierci Mordechaja Anielewicza 8 maja 1943 został ostatnim przywódcą bojowników ŻOB podczas walk w getcie

Więcej do poczytania o ŻOB pod linkiem:
https://dzieje.pl/aktualnosci/zydowska-organizacja-bojowa

W komentarzu wkleję wygląd flagi ŻOB.

#zydzi #polska #warszawa #drugawojnaswiatowa #getto #historia #ciekawostki #powstaniewgetcie #zob