2 października 1939…

2 października 1939 rozpoczęła się ostatnia bitwa wojny obronnej toczona przez regularne oddziały Wojska Polskiego – zwana bitwą pod Kockiem.
Stoczona w dniach 2 – 6 października zakończyła się zwycięstwem oddziałów gen. Kleeberga, jednak nie mogła już w żaden sposób odwrócić losów wojny.

#historia #iiwojnaswiatowa